Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Τύποι: JSON Ετικέτες: Χονδρική πώληση

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Δελτία Τιμών κρεάτων

    Δελτίο δειγματοληπτικών τιμών χονδρικής πώλησης κρεάτων Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το API μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα:...
  • Δελτία Τιμών οπωρολαχανικών

    Στατιστικά στοιχεία δειγματοληπτικών τιμών χονδρικής πώλησης εισαγωγής και διάθεσης ποσοτήτων οπωρολαχανικών Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το...