Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα -
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα 20 Δεκεμβρίου 2021
Δημιουργός -
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά 4.0
ID πόρου δεδομένων (Resource ID) 2e5a1018-16e6-4148-be7e-c6b7f62cedce
ID συνόλου δεδομένων (Package ID) 73a04974-6aa9-47f9-bff6-071ddba035d9
Θέση στο Dataset 16
Κατάσταση Ενεργό
Δημιουργήθηκε πριν από 2 έτη