Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Ετικέτες: Σχολεία Νερό

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Καταναλώσεις νερού δημόσιων σχολείων

    Στο σύνολο δεδομένων παρέχονται οι καταναλώσεις νερού δημόσιων σχολείων, σε κυβικά μέτρα, για το έτος 2021-2022. Μαζί παρατίθεται η περιοχή που υδροδοτούνται τα σχολεία.