Καταναλώσεις νερού δημόσιων σχολείων

Στο σύνολο δεδομένων παρέχονται οι καταναλώσεις νερού δημόσιων σχολείων, σε κυβικά μέτρα, για το έτος 2021-2022. Μαζί παρατίθεται η περιοχή που υδροδοτούνται τα σχολεία.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τελευταία ενημέρωση Μαΐου 9, 2023, 13:59 (UTC)
Δημιουργήθηκε Απριλίου 27, 2023, 11:19 (UTC)