Βρέθηκαν 6 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Χημικές αναλύσεις εξόδου ΚΕΛ ανά ημέρα

  Στο σύνολο δεδομένων περιέχονται τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων εξόδου του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας της ΕΥΔΑΠ ανά ημέρα. Στην αρχή κάθε ζυγού μήνα...
 • Συνδέσεις στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ

  Στο πρώτο σύνολο δεδομένων «Υφιστάμενες συνδέσεις έως 04/21» περιέχεται το πλήθος των συνδέσεων που υπάρχουν στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μέχρι και τον Απρίλιο 2021 ανά γεωγραφική...
 • Κατανάλωση νερού

  Στο σύνολο των δεδομένων περιέχεται η συνολική καταμετρημένη κατανάλωση νερού (σε κυβικά μέτρα) στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ για κάθε μήνα και ανά γεωγραφική περιοχή για το σύνολο των...
 • Παραγωγή πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) της ΕΥΔΑΠ

  Στο σύνολο των δεδομένων περιέχεται η παραγωγή πόσιμου νερού (σε κυβικά μέτρα) για κάθε Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) σε ημερήσια βάση. Τα δεδομένα ενημερώνονται κάθε...
 • Περιφερειακά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ

  Στο σύνολο των δεδομένων περιέχονται πληροφορίες με την ακριβή διεύθυνση και τις συντεταγμένες (σύμφωνα με το πρότυπο GGRS87) των Περιφερειακών Κέντρων εξυπηρέτησης πελατών της...
 • Αποθέματα ταμιευτήρων

  Στο σύνολο των δεδομένων περιέχονται τα αποθέματα νερού (σε κυβικά μέτρα) για κάθε ταμιευτήρα σε ημερήσια βάση. Τα δεδομένα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα. Για περισσότερες...