Συνδέσεις στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ

Στο πρώτο σύνολο δεδομένων «Υφιστάμενες συνδέσεις έως 04/21» περιέχεται το πλήθος των συνδέσεων που υπάρχουν στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μέχρι και τον Απρίλιο 2021 ανά γεωγραφική περιοχή και Τ.Κ. Στα επόμενα σύνολα δεδομένων «Παροχές ΧΧ/ΧΧ» περιέχεται το πλήθος των νέων συνδέσεων ανά γεωγραφική περιοχή (Τ.Κ. και περιοχή) για κάθε μήνα ξεκινώντας από τον Μάιο 2021. Στην αρχή κάθε ζυγού μήνα ενημερώνονται τα δεδομένα, η ενημέρωση τους έχει μία χρονική υστέρηση τεσσάρων (4) μηνών.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιουνίου 2, 2023, 12:23 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 2, 2021, 15:46 (UTC)
Αρχική Γλώσσα: Greek
Σύνοψη Πόρου: Νέες συνδέσεις στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ