Παραγωγή πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) της ΕΥΔΑΠ

Στο σύνολο των δεδομένων περιέχεται η παραγωγή πόσιμου νερού (σε κυβικά μέτρα) για κάθε Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) σε ημερήσια βάση. Τα δεδομένα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το API, επισκεφτείτε τη σελίδα: https://opendata-api-eydap.crowdapps.net/

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουαρίου 10, 2022, 08:31 (UTC)
Δημιουργήθηκε Νοεμβρίου 10, 2021, 15:40 (UTC)