Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης

Στο σύνολο δεδομένων παρέχονται οι διακοπές υδροδότησης ανά περιοχή και συγκεκριμένη διεύθυνση με σκοπό την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παπαϊωάνννου Παναγιώτης
Τελευταία ενημέρωση Ιουνίου 9, 2023, 12:00 (UTC)
Δημιουργήθηκε Απριλίου 24, 2023, 12:12 (UTC)