Περιφερειακά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ

Στο σύνολο των δεδομένων περιέχονται πληροφορίες με την ακριβή διεύθυνση και τις συντεταγμένες (σύμφωνα με το πρότυπο GGRS87) των Περιφερειακών Κέντρων εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ. Επιπλέον, περιλαμβάνονται στοιχεία για τις περιοχές αρμοδιότητας κάθε Περιφερειακού Κέντρου. Στην αρχή κάθε ζυγού μήνα ενημερώνονται τα δεδομένα για ενδεχόμενες αλλαγές.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουαρίου 10, 2022, 08:30 (UTC)
Δημιουργήθηκε Νοεμβρίου 26, 2021, 13:00 (UTC)