Δεδομένα επικοινωνίας πελατών (1022)

Στο σύνολο δεδομένων παρέχονται τα δεδομένα επικοινωνίας πελατών, οι ξεχωριστές κλίσεις ανά ζήτημα, συμβάν ή πρόβλημα και ημέρα.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μαΐου 30, 2023, 10:25 (UTC)
Δημιουργήθηκε Απριλίου 27, 2023, 11:22 (UTC)