Κατανάλωση νερού

Στο σύνολο των δεδομένων περιέχεται η συνολική καταμετρημένη κατανάλωση νερού (σε κυβικά μέτρα) στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ για κάθε μήνα και ανά γεωγραφική περιοχή για το σύνολο των απλών παροχών ύδρευσης που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην αρχή κάθε ζυγού μήνα ενημερώνονται τα δεδομένα, η ενημέρωση τους έχει μία χρονική υστέρηση τεσσάρων (4) μηνών.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιουνίου 2, 2023, 12:10 (UTC)
Δημιουργήθηκε Νοεμβρίου 5, 2021, 08:22 (UTC)
Αρχική Γλώσσα: Greek
Σύνοψη Πόρου: Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού από τους καταναλωτές της ΕΥΔΑΠ