Δεδομένα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID. Μέσω του συστήματος επιτυγχάνεται ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών, κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στους χώρους της Αγοράς, μείωση κόστους λειτουργίας και ελαχιστοποίηση του κινδύνου διαρροής εσόδων.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μαΐου 9, 2023, 09:03 (UTC)
Δημιουργήθηκε Ιανουαρίου 18, 2022, 14:41 (UTC)