Δελτία Τιμών Ιχθυόσκαλας

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία τιμών χονδρικής πώλησης διακίνησης αλιευμάτων ανά Ιχθυόσκαλα, προέλευση, κωδικό και βάρος.

Επιπλέον, πληροφορίες:

  • Από τον συνημμένο πίνακα "Κωδικοί ιχθυόσκαλας", μπορείτε να αντιστοιχήσετε το πεδίο "FISH" των αναρτημένων δελτίων τιμών με τον κωδικό που αντιστοιχεί σε κάθε ιχθυόσκαλα της Ελλάδας. Επεξηγηματικό σύνολο εδώ .
  • Από τον συνημμένο πίνακα "Κωδικοί ειδών αλιευμάτων", μπορείτε να αντιστοιχήσετε το πεδίο "ITEMCODE" των αναρτημένων δελτίων τιμών με τον κωδικό που αντιστοιχεί στην εμπορική ονομασία και τον τύπο αλιεύματος. Επεξηγηματικό σύνολο εδώ .
  • Από τον συνημμένο πίνακα "Στοιχεία εκμετάλλευσης αλιευμάτων" μπορείτε να αντιστοιχήσετε το πεδίο «REGION» με το τύπο εκμετάλλευσης αλιευμάτων βάσει περιγραφής, περιοχής εκμετάλλευσης και τύπου παραστατικού. Επεξηγηματικό σύνολο εδώ .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το API μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα: http://opendata-food-okaa.crowdapps.net/

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουαρίου 21, 2022, 15:00 (UTC)
Δημιουργήθηκε Φεβρουαρίου 21, 2022, 14:58 (UTC)