Δίκτυο πώλησης εισιτηρίων Συγκοινωνιών Αθηνών

Το σύνολο δεδομένων περιέχει πληροφορίες για τα σημεία πώλησης εισιτηρίων των Συγκοινωνιών Αθηνών. Περιλαμβάνει, δηλαδή, τις γεωγραφικές συντεταγμένες, τη διεύθυνση του εκδοτηρίου, καθώς και την ονομασία του.

Η περιγραφή των στοιχείων του συνόλου δεδομένων είναι η παρακάτω:

  • geocode (κωδικός)
  • uploadadd (διεύθυνση)
  • shmeio (κατηγορία σημείου)

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.oasa.gr
Τελευταία ενημέρωση Ιανουαρίου 14, 2022, 10:32 (UTC)
Δημιουργήθηκε Σεπτεμβρίου 24, 2021, 12:11 (UTC)