Δρομολόγια Σταθερών Συγκοινωνιών (ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ)

Περιέχονται τα δρομολόγια Σταθερών Συγκοινωνιών για την Αθήνα. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις στάσεις και τις διαδρομές για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Τα δεδομένα προσφέρονται στο πρότυπο GTFS (General Transit Feed Specification).

Τα δημοσιευόμενα δεδομένα απεικονίζουν, κατά προσέγγιση, τη λειτουργική κατάσταση του Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών της πρωτεύουσας κατά την αναφερόμενη ημερομηνία έκδοσής τους και μόνο. Αυτή είναι πιθανό να έχει μεταβληθεί ή να μεταβληθεί ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη των Συγκοινωνιών Αθηνών. H γεωγραφική ακρίβεια των δεδομένων είναι περιορισμένη, καθώς η ψηφιοποίηση δεν έχει γίνει με ακρίβεια τοπογραφικής αποτύπωσης, αλλά βάσει καθαρά περιγραφικών δεδομένων (π.χ. την πλευρά του Ο.Τ. στην οποία εγγράφεται μια στάση). Ως εκ τούτου, η ακρίβεια αποτύπωσης στάσεων μπορεί να είναι, ενδεικτικά, της τάξης των ±20 μέτρων στις αστικές περιοχές (όπου υπάρχουν σαφή και σχετικά μικρού μεγέθους Ο.Τ.) και άνω των ±50 μέτρων σε ημιαστικές περιοχές (όπου τα Ο.Τ. δεν είναι σαφή ή είναι πολύ μεγάλα).

Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αυτά μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλες τις εφαρμογές. Για τις γραμμές εξπρές ισχύουν περιορισμοί επιβίβασης-αποβίβασης σε ορισμένες στάσεις κατά μήκος της διαδρομής τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr), στην εφαρμογή OASA Telematics (Μενού Νέα) ή/και να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικών Πληροφοριών του ΟΑΣΑ (τηλ. 11185) προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τακτικές ή έκτακτες μεταβολές στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ακρίβειας των δεδομένων διαμορφώνεται από τις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες των Συγκοινωνιών Αθηνών και είναι πιθανό να μην είναι κατάλληλο για τη χρήση τους από τρίτους για σκοπούς που δεν έχουν προβλέψει οι Συγκοινωνίες Αθηνών.

Ως εκ τούτου, όλα τα υπόψη δεδομένα παρέχονται «ως έχουν», οι δε Συγκοινωνίες Αθηνών δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της οποιασδήποτε χρήσης τους από τρίτους.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απριλίου 4, 2024, 10:46 (UTC)
Δημιουργήθηκε Νοεμβρίου 10, 2021, 08:57 (UTC)