Στατιστικά Στοιχεία Τιμών Ιχθυόσκαλας

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία τιμών χονδρικής πώλησης διακίνησης αλιευμάτων ανά Ιχθυόσκαλα, προέλευση, κωδικό και βάρος για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Περιλαμβάνονται, επίσης οι επιπλέον επεξηγηματικές πληροφορίες:

  • Από τον συνημμένο πίνακα "Κωδικοί ιχθυόσκαλας", μπορείτε να αντιστοιχήσετε το πεδίο "FISH" των αναρτημένων δελτίων τιμών με τον κωδικό που αντιστοιχεί σε κάθε ιχθυόσκαλα της Ελλάδας.
  • Από τον συνημμένο πίνακα "Κωδικοί ειδών αλιευμάτων", μπορείτε να αντιστοιχήσετε το πεδίο "ITEMCODE" των αναρτημένων δελτίων τιμών με τον κωδικό που αντιστοιχεί στην εμπορική ονομασία και τον τύπο αλιεύματος.
  • Από τον συνημμένο πίνακα "Στοιχεία εκμετάλλευσης αλιευμάτων" μπορείτε να αντιστοιχήσετε το πεδίο «REGION» με το τύπο εκμετάλλευσης αλιευμάτων βάσει περιγραφής, περιοχής εκμετάλλευσης και τύπου παραστατικού.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απριλίου 26, 2023, 08:45 (UTC)
Δημιουργήθηκε Νοεμβρίου 16, 2021, 08:40 (UTC)