Δελτία Τιμών κρεάτων

Δελτίο δειγματοληπτικών τιμών χονδρικής πώλησης κρεάτων Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το API μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα: http://opendata-food-okaa.crowdapps.net/

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απριλίου 26, 2023, 09:05 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 2, 2021, 11:18 (UTC)