Επικυρώσεις εισιτηρίων

Το σύνολο δεδομένων διαθέτει στοιχεία σχετικά με τις επικυρώσεις εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιουλίου 5, 2023, 12:07 (UTC)
Δημιουργήθηκε Ιουλίου 5, 2023, 11:59 (UTC)