Κατάλογος επιχειρήσεων

Το σύνολο δεδομένων διαθέτει στοιχεία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους του ΟΚΑΑ, όπως την επωνυμία επιχείρησης, το πλήθος και τον κωδικό των μισθωμένων καταστημάτων τους.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μαΐου 15, 2023, 09:01 (UTC)
Δημιουργήθηκε Νοεμβρίου 5, 2021, 08:14 (UTC)