Καταναλώσεις νερού οικιακής χρήσης βάσει κλίμακας (ΕΥΑΘ)

Το σύνολο δεδομένων περιέχει τις καταναλώσεις νερού οικιακής χρήσης ανά μήνα.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοεμβρίου 30, 2022, 11:08 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 10, 2021, 14:30 (UTC)