Κατανάλωση Ενέργειας Συστημάτων Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΕΥΑΘ

Το σύνολο δεδομένων διαθέτει στοιχεία τα οποία περιγράφουν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή και τη διανομή νερού, καθώς και για την επεξεργασία και τη μεταφορά των λυμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανουαρίου 16, 2022, 17:53 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 9, 2021, 16:37 (UTC)