Διεθνείς αποστολές ταχυδρομικών αντικειμένων

Το σύνολο δεδομένων παρουσιάζει το πλήθος των εισαγωγών και εξαγωγών των ιχνηλατήσιμων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά χώρα και χρονική περίοδο.

Ιχνηλατήσιμα είναι τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία φέρουν barcode και αντιστοιχούν σε ταχυδρομικές υπηρεσίες που επιβάλουν σάρωση του barcode (και δημιουργία ίχνους) σε διακριτά στάδια της επεξεργασίας όπως:

  • Κατάθεση του αντικειμένου
  • Έξοδος από τη χώρα αποστολής
  • Άφιξη στη χώρα επίδοσης
  • Επίδοση αντικειμένου

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.elta.gr

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουαρίου 28, 2022, 09:49 (UTC)
Δημιουργήθηκε Νοεμβρίου 12, 2021, 08:45 (UTC)