Πίνακας Γραμμών ανά Δήμο

Το σύνολο δεδομένων αποτελεί αναφορά των διερχόμενων γραμμών ανά δήμο για την αναφερόμενη ημερομηνία. Αφορά στο Βασικό Δίκτυο. Δεν συμπεριλαμβάνονται προσωρινές αλλαγές ή τυχόν εναλλακτικά δρομολόγια.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μαΐου 10, 2024, 11:47 (UTC)
Δημιουργήθηκε Μαρτίου 15, 2022, 13:24 (UTC)
Ημερ/νία δεδομένων: 17/01/2022