Πίνακας Στάσεων

Το σύνολο δεδομένων αποτελεί αναφορά όλων των στάσεων του συστήματος (είτε αφορούν σε βασικό δίκτυο είτε σε προσωρινές διαδρομές), του δήμου στον οποίο ανήκει και τον αντίστοιχο σύνδεσμο με τον ιστότοπο της Τηλεματικής για περαιτέρω πληροφορίες. Περιέχει επιπλέον στοιχεία για τον τύπο της στάσης (στήλη stoptyp_code) όπου διαχωρίζονται οι αφετηρίες και τα τέρματα με τον όρο "Τερματικός Σταθμός" ενώ οι στάσεις τηλεματικής διαχωρίζονται με τον όρο "Έξυπνη Στάση" .

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μαΐου 10, 2024, 11:49 (UTC)
Δημιουργήθηκε Μαρτίου 15, 2022, 13:33 (UTC)
Ημερ/νία δεδομένων: 09/03/2022