Ποιοτικά χαρακτηριστικά ύδρευσης ΕΥΑΘ

Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού από δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραμέτρων (μικροβιολογικές, χημικές, ενδεικτικές).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο δεδομένων εδώ

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μαΐου 5, 2023, 11:16 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 6, 2021, 11:49 (UTC)