Στάσεις με προεξοχή για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

Το σύνολο δεδομένων περιέχει πληροφορίες για τις στάσεις του δικτύου που συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ μέσω του εξοπλισμού των προεξοχών. Δηλαδή περιλαμβάνει το όνομα και τον κωδικό της στάσης (Λεωφορεία και Τρόλεϊ) που είναι προσβάσιμη για ΑΜΕΑ και τον σύνδεσμο για την εμφάνιση της αντίστοιχης σελίδας πληροφοριών για την εκάστοτε στάση μέσω της εφαρμογής της Τηλεματικής.

Η περιγραφή των στοιχείων του συνόλου δεδομένων είναι η παρακάτω:

  • stop_id (κωδικός_συστήματος)
  • stop_descr (ονομασία στάσης)
  • stop_street (ονομασία οδού)
  • stop_url (σύνδεσμος με εφαρμογή τηλεματικής)
  • stop_code (κωδικός στάσης)

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.oasa.gr
Τελευταία ενημέρωση Νοεμβρίου 9, 2023, 12:38 (UTC)
Δημιουργήθηκε Σεπτεμβρίου 24, 2021, 12:51 (UTC)