Σημεία έκδοσης προσωποποιημένων καρτών Συγκοινωνιών Αθηνών

Το σύνολο δεδομένων περιέχει πληροφορίες για τα σημεία έκδοσης των προσωποποιημένων καρτών, δηλαδή το γεωγραφικό σημείο, τη διεύθυνση, την ονομασία, το ωράριο και το είδος εκδοτηρίου. Η περιγραφή των στοιχείων του συνόλου δεδομένων είναι η παρακάτω:

  • name (ονομασία)
  • FID (κωδικός)
  • orario (σύνδεσμος σε ιστοσελίδα με ωράριο λειτουργίας)
  • info (πληροφοριακό μήνυμα)
  • shmeio (είδος σημείου)

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιουλίου 20, 2022, 08:36 (UTC)
Δημιουργήθηκε Ιουλίου 20, 2022, 08:28 (UTC)