Πιάτσες ταξί κοντά σε στάση των Συγκοινωνιών Αθηνών

Το σύνολο δεδομένων περιέχει πληροφορίες για τα 145 σημεία με τις πιάτσες ταξί κοντά στο δίκτυο των Συγκοινωνιών Αθηνών, δηλαδή το όνομα και την περιοχή του σημείου. *

*Τα στοιχεία που αναφέρονται ως "Σταθερά" δεν είναι δυναμικά. Ως εκ τούτου επικαιροποιούνται σε περίπτωση μαζικών αλλαγών ή ελέγχονται ετησίως. Αναμενόμενες επικαιροποιήσεις κάθε Φεβρουάριο.

Η περιγραφή των στοιχείων του συνόλου δεδομένων είναι η παρακάτω:

  • Name (ονομασία πιάτσας)
  • gid (κωδικός)
  • perioxh (περιοχή εξυπηρέτησης)

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.oasa.gr
Τελευταία ενημέρωση Νοεμβρίου 9, 2023, 12:37 (UTC)
Δημιουργήθηκε Σεπτεμβρίου 24, 2021, 13:17 (UTC)
Ημερ/νηνία δεδομένων: 28/02/22