Ποσότητες αποβλήτων

Το σύνολο δεδομένων διαθέτει μηνιαία στοιχεία για τα απόβλητα της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΚΑΑ). Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον φορέα που ανέλαβε την ανακύκλωση, καθώς και τις ποσότητες ανά είδος αποβλήτων.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Απριλίου 26, 2023, 08:45 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 20, 2021, 16:27 (UTC)