Τιμολογήσεις κυβικών νερού

Το σύνολο δεδομένων αφορά τις τιμολογήσεις των κυβικών νερού ανά μήνα και κατηγορία.

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανουαρίου 14, 2022, 10:32 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 15, 2021, 14:30 (UTC)