Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αποχέτευσης

Λειτουργικά και Ποιοτικά χαρακτηριστικά (BOD5, COD, SS, T-N, NH4-N, NO3-N, T-P) για τις εγκαταστάσεις ΑΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΕΛΘ της ΕΥΑΘ

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκεμβρίου 22, 2021, 13:15 (UTC)
Δημιουργήθηκε Δεκεμβρίου 10, 2021, 14:50 (UTC)