Βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Θέματα: Παροχές Κοινής Ωφελείας

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Κατανάλωση νερού

    Στο σύνολο των δεδομένων περιέχεται η συνολική καταμετρημένη κατανάλωση νερού (σε κυβικά μέτρα) στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ για κάθε μήνα και ανά γεωγραφική περιοχή για το σύνολο των...
  • Παραγωγή πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) της ΕΥΔΑΠ

    Στο σύνολο των δεδομένων περιέχεται η παραγωγή πόσιμου νερού (σε κυβικά μέτρα) για κάθε Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) σε ημερήσια βάση. Τα δεδομένα ενημερώνονται κάθε...
  • Αποθέματα ταμιευτήρων

    Στο σύνολο των δεδομένων περιέχονται τα αποθέματα νερού (σε κυβικά μέτρα) για κάθε ταμιευτήρα σε ημερήσια βάση. Τα δεδομένα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα. Για περισσότερες...