Βρέθηκαν 32 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Creative Commons Αναφορά 4.0

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Δρομολόγια Οδικών Συγκοινωνιών (Λεωφορεία, Τρόλεϊ)

  Περιέχονται τα δρομολόγια Αστικής Συγκοινωνίας για την Αθήνα. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις στάσεις και τις διαδρομές για λεωφορεία και τρόλεϊ. Τα δεδομένα προσφέρονται στο...
 • Δελτία Τιμών κρεάτων

  Δελτίο δειγματοληπτικών τιμών χονδρικής πώλησης κρεάτων Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το API μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα:...
 • Δελτία Τιμών οπωρολαχανικών

  Στατιστικά στοιχεία δειγματοληπτικών τιμών χονδρικής πώλησης εισαγωγής και διάθεσης ποσοτήτων οπωρολαχανικών Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το...
 • Στατιστικά Στοιχεία Τιμών Ιχθυόσκαλας

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία τιμών χονδρικής πώλησης διακίνησης αλιευμάτων ανά Ιχθυόσκαλα, προέλευση, κωδικό και βάρος για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Περιλαμβάνονται,...
 • Δεδομένα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID

  Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID....
 • Σημεία έκδοσης προσωποποιημένων καρτών Συγκοινωνιών Αθηνών

  Το σύνολο δεδομένων περιέχει πληροφορίες για τα σημεία έκδοσης των προσωποποιημένων καρτών, δηλαδή το γεωγραφικό σημείο, τη διεύθυνση, την ονομασία, το ωράριο και το είδος...
 • Πίνακας Στάσεων

  Το σύνολο δεδομένων αποτελεί αναφορά όλων των στάσεων του συστήματος (είτε αφορούν σε βασικό δίκτυο είτε σε προσωρινές διαδρομές), του δήμου στον οποίο ανήκει και τον...
 • Πιάτσες ταξί κοντά σε στάση των Συγκοινωνιών Αθηνών

  Το σύνολο δεδομένων περιέχει πληροφορίες για τα 148 σημεία με τις πιάτσες ταξί κοντά στο δίκτυο των Συγκοινωνιών Αθηνών, δηλαδή το όνομα και την περιοχή του σημείου. * *Τα...
 • Πίνακας Γραμμών ανά Δήμο

  Το σύνολο δεδομένων αποτελεί αναφορά των διερχόμενων γραμμών ανά δήμο για την αναφερόμενη ημερομηνία. Αφορά στο Βασικό Δίκτυο. Δεν συμπεριλαμβάνονται προσωρινές αλλαγές ή τυχόν...
 • Βασικό δίκτυο - Συγκοινωνίες Αθηνών

  Το σύνολο δεδομένων χαρτογραφεί το δίκτυο των κλάδων των λεωφορείων και τρόλεϊ, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει σημείο πάνω στην αντίστοιχη γραμμή για να δει...
 • Δίκτυο στάσεων - Συγκοινωνίες Αθηνών

  Το σύνολο δεδομένων περιέχει πληροφορίες για το δίκτυο στάσεων των λεωφορείων και των τρόλεϊ στην Αθήνα, δηλαδή το σημείο, το όνομα και τον κωδικό της στάσης, το δήμο στον οποίο...
 • Μισθωτές επιχειρήσεις

  Το σύνολο δεδομένων διαθέτει τις επωνυμίες και τα καταστήματα που μισθώνονται ανά πυρήνα (τμήμα) από τον φορέα ΚΑΘ.
 • Επικυρώσεις εισιτηρίων

  Το σύνολο δεδομένων διαθέτει στοιχεία σχετικά με τις επικυρώσεις εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς.
 • Δρομολόγια Σταθερών Συγκοινωνιών (ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ)

  Περιέχονται τα δρομολόγια Σταθερών Συγκοινωνιών για την Αθήνα. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις στάσεις και τις διαδρομές για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Τα δεδομένα...
 • Διεθνείς αποστολές ταχυδρομικών αντικειμένων

  Το σύνολο δεδομένων παρουσιάζει το πλήθος των εισαγωγών και εξαγωγών των ιχνηλατήσιμων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά χώρα και χρονική περίοδο. Ιχνηλατήσιμα είναι τα ταχυδρομικά...
 • Δελτία Τιμών Ιχθυόσκαλας

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία τιμών χονδρικής πώλησης διακίνησης αλιευμάτων ανά Ιχθυόσκαλα, προέλευση, κωδικό και βάρος. Επιπλέον, πληροφορίες: Από τον συνημμένο πίνακα "Κωδικοί...
 • Ποσότητες αποβλήτων

  Το σύνολο δεδομένων διαθέτει μηνιαία στοιχεία για τα απόβλητα της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΚΑΑ). Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον φορέα που ανέλαβε την ανακύκλωση, καθώς και τις...
 • Παραγωγή πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) της ΕΥΔΑΠ

  Στο σύνολο των δεδομένων περιέχεται η παραγωγή πόσιμου νερού (σε κυβικά μέτρα) για κάθε Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) σε ημερήσια βάση. Τα δεδομένα ενημερώνονται κάθε...
 • Αποθέματα ταμιευτήρων

  Στο σύνολο των δεδομένων περιέχονται τα αποθέματα νερού (σε κυβικά μέτρα) για κάθε ταμιευτήρα σε ημερήσια βάση. Τα δεδομένα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα. Για περισσότερες...
 • Ενεργές μισθώσεις ΓAIAΟΣΕ

  Το σημειακό αυτό επίπεδο πληροφορίας απεικονίζει τις ενεργές μισθώσεις της ΓAIAΟΣΕ. Αυτό βοηθά στην αναζήτηση κτισμάτων ή περιοχών που δεν υπάρχουν μισθώσεις προκειμένου κάποος...