Βρέθηκαν 22 σύνολα δεδομένων

Τύποι: CSV

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Χημικές αναλύσεις εξόδου ΚΕΛ ανά ημέρα

  Στο σύνολο δεδομένων περιέχονται τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων εξόδου του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας της ΕΥΔΑΠ ανά ημέρα. Στην αρχή κάθε ζυγού μήνα...
 • Συνδέσεις στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ

  Στο πρώτο σύνολο δεδομένων «Υφιστάμενες συνδέσεις έως 04/21» περιέχεται το πλήθος των συνδέσεων που υπάρχουν στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μέχρι και τον Απρίλιο 2021 ανά γεωγραφική...
 • Κατανάλωση νερού

  Στο σύνολο των δεδομένων περιέχεται η συνολική καταμετρημένη κατανάλωση νερού (σε κυβικά μέτρα) στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ για κάθε μήνα και ανά γεωγραφική περιοχή για το σύνολο των...
 • Πίνακας Γραμμών ανά Δήμο

  Το σύνολο δεδομένων αποτελεί αναφορά των διερχόμενων γραμμών ανά δήμο για την αναφερόμενη ημερομηνία. Αφορά στο Βασικό Δίκτυο. Δεν συμπεριλαμβάνονται προσωρινές αλλαγές ή τυχόν...
 • Καταναλώσεις νερού οικιακής χρήσης βάσει κλίμακας (ΕΥΑΘ)

  Το σύνολο δεδομένων περιέχει τις καταναλώσεις νερού οικιακής χρήσης ανά μήνα.
 • Πίνακας Στάσεων

  Το σύνολο δεδομένων αποτελεί αναφορά όλων των στάσεων του συστήματος (είτε αφορούν σε βασικό δίκτυο είτε σε προσωρινές διαδρομές), του δήμου στον οποίο ανήκει και τον...
 • Ποσότητες αποβλήτων

  Το σύνολο δεδομένων διαθέτει μηνιαία στοιχεία για τα απόβλητα της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΚΑΑ). Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον φορέα που ανέλαβε την ανακύκλωση, καθώς και τις...
 • Δεδομένα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID

  Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας και χρεώσεων οχημάτων μέσω χρήσης τεχνολογίας RFID....
 • Δελτία Τιμών κρεάτων

  Δελτίο δειγματοληπτικών τιμών χονδρικής πώλησης κρεάτων Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το API μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα:...
 • Δελτία Τιμών οπωρολαχανικών

  Στατιστικά στοιχεία δειγματοληπτικών τιμών χονδρικής πώλησης εισαγωγής και διάθεσης ποσοτήτων οπωρολαχανικών Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το...
 • Στατιστικά Στοιχεία Τιμών Ιχθυόσκαλας

  Μηνιαία στατιστικά στοιχεία τιμών χονδρικής πώλησης διακίνησης αλιευμάτων ανά Ιχθυόσκαλα, προέλευση, κωδικό και βάρος για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Περιλαμβάνονται,...
 • Μισθωτές επιχειρήσεις

  Το σύνολο δεδομένων διαθέτει τις επωνυμίες και τα καταστήματα που μισθώνονται ανά πυρήνα (τμήμα) από τον φορέα ΚΑΘ.
 • Επικυρώσεις εισιτηρίων

  Το σύνολο δεδομένων διαθέτει στοιχεία σχετικά με τις επικυρώσεις εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς.
 • Διεθνείς αποστολές ταχυδρομικών αντικειμένων

  Το σύνολο δεδομένων παρουσιάζει το πλήθος των εισαγωγών και εξαγωγών των ιχνηλατήσιμων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά χώρα και χρονική περίοδο. Ιχνηλατήσιμα είναι τα ταχυδρομικά...
 • Περιφερειακά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ

  Στο σύνολο των δεδομένων περιέχονται πληροφορίες με την ακριβή διεύθυνση και τις συντεταγμένες (σύμφωνα με το πρότυπο GGRS87) των Περιφερειακών Κέντρων εξυπηρέτησης πελατών της...
 • Κατανάλωση Ενέργειας Συστημάτων Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΕΥΑΘ

  Το σύνολο δεδομένων διαθέτει στοιχεία τα οποία περιγράφουν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή και τη διανομή νερού, καθώς και για την επεξεργασία...
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά ύδρευσης ΕΥΑΘ

  Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού από δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραμέτρων (μικροβιολογικές, χημικές, ενδεικτικές). Μπορείτε να βρείτε...
 • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αποχέτευσης

  Λειτουργικά και Ποιοτικά χαρακτηριστικά (BOD5, COD, SS, T-N, NH4-N, NO3-N, T-P) για τις εγκαταστάσεις ΑΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΕΛΘ της ΕΥΑΘ
 • Σημεία εξυπηρέτησης πελατών ΕΥΑΘ

  Το σύνολο δεδομένων διαθέτει στοιχεία, όπως διεύθυνση, τηλέφωνο κ.ά. που υποδεικνύουν τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών για την πληρωμή λογαριασμών της ΕΥΑΘ μέσω διαφόρων φορέων.
 • Τιμολογήσεις κυβικών νερού

  Το σύνολο δεδομένων αφορά τις τιμολογήσεις των κυβικών νερού ανά μήνα και κατηγορία.